Nasza oferta obejmuje:

opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z wyceną oraz gospodarką drzewostanem terenów pod różnorodne projekty i inwestycje
projektowanie ogrodów oraz zieleni przestrzeni publicznej
realizacja wykonanych projektów
aranżacja zieleni w pomieszczeniach użyteczności publicznej
pielęgnacja zieleni
doradztwo w zakresie pielęgnacji zieleni
nadzór wykonawczy nad przycinką lub wycinką drzew